Naast het KOM-certificaat, waarmee de houder aangeeft een kwaliteitsbeleid voor te staan dat hem niet belemmert om de beste zorg te kunnen geven, biedt het KOM haar certificaathouders extra diensten aan. Diensten die voor elke tandarts belangrijk, voordelig of noodzakelijk zijn. Daarnaast brengt het KOM geselecteerde en door het keurmerk aanbevolen cursussen onder uw aandacht.

Waarmee kunnen we je helpen?