KOM is het keurmerk van bevlogen tandartsen die elke dag met passie bezig zijn om hun vak uit te voeren en hongerig zijn naar inzichten om het voor hun patiënten nog beter te doen. Zowel technisch als in bejegening.

Goede tandheelkunde ontstaat door een optimale samenwerking en sterke vertrouwensband tussen patiënt en tandarts. Daarvoor is nodig dat een patiënt zich bij zijn tandarts thuis voelt, weet wat hij kan verwachten en dat zijn tandarts de vrijheid heeft om datgene te doen dat voor het gebit van de patiënt op de lange termijn het beste is en daardoor de laagste kosten heeft.

Vaak is niet duidelijk waar een tandarts voor staat en patiënten zien een tandartsbezoek meer als nare verplichting dan een prettige ervaring. Aan de andere kant wordt de tandarts door toenemende regeltjes gedwongen soms niet het beste te doen voor de patiënt. Aan beide zaken maakt het KOM een einde.

Alle patiënten moeten zich echt welKOM voelen en daarom houden hebben de KOM tandartsen 10 keiharde beloftes gedefinieerd waar elke patiënt hen aan mag houden.

En onderling houden de KOM tandartsen elkaar daar ook aan en zijn ze volledig transparant in hoe zij hun praktijk runnen en patiënten behandelen, zodat iedereen er ook echt op kan vertrouwen.

De 10 beloftes van het KOM

 1. U bent altijd hartelijk welkom
 2. Onze patiënten zijn meer tevreden
 3. We vertellen van tevoren wat het kost
 4. Samen verlagen we de kosten
 5. We bespreken onze aanpak vooraf
 1. U wordt prettig behandeld
 2. We leren van elkaar
 3. Kwaliteit staat voor ons bovenaan
 4. Wij maken gebruik van de modernste technieken
 5. We zijn trots op ons vak

Van de overheid en verzekeraars verlangt de KOM niet meer dan de ruimte om goede tandheelkunde te kunnen uitvoeren zodat er meer Nederlanders met een gezond gebit rondlopen en de kosten omlaaggaan. Dit is waarom de beste tandartsen van Nederland kiezen voor het KOM en bewuste patiënten massaal voor KOM tandartsen kiezen.

Voordelen

 • U onderscheidt zich doordat u laat zien voor kwaliteit en de beste zorg te staan
 • U bent zichtbaar voor potentiële patiënten via het KOM platform
 • U heeft toegang tot professionele ondersteuning en ontwikkelmogelijkheden gericht op uw behoeften
 • U bent op de hoogte van laatste ontwikkelingen in het vakgebied
 • Het omvangrijke KOM-netwerk staat elk moment tot uw beschikking
 • U heeft toegang tot de diensten van Mondzorg Support
 • U kunt voor een gereduceerd tarief aansluiten bij de geschilleninstantie van Mondzorg Support

Criteria

 • U bent BIG-geregistreerd als tandarts
 • U bent aangesloten bij een erkende geschilleninstantie – bij voorkeur af te sluiten via het KOM
 • U houdt zich aan de 10 beloftes van het KOM
 • U onderschrijft de stellingen van het KOM en accepteert het bijbehorende certificaat
 • U accepteert de algemene voorwaarden
 • U betaalt de jaarlijkse bijdrage van €555,-

Stellingen

 • Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat een tandarts op basis van zijn afgelegde beroepseed naar eer en geweten handelt.
 • Wanneer derden eisen stellen die een tandarts onder druk zetten, dan zal hij alles in het werk moeten stellen om ervoor te zorgen dat hij zijn beroepseed kan nakomen.
 • De beleidsvisie van de Stichting Onafhankelijke Hulpverlening biedt ruimte om aan deze beroepseed voor 100% tegemoet te komen.
 • Een tandarts-patiëntrelatie komt uit vrije wil tot stand. De mate van vertrouwen is een maat voor de kwaliteit van de relatie.
 • Vertrouwen heeft alles te maken met onafhankelijkheid en een open communicatie.
 • Een KOM-tandarts wil het beste voor zijn patiënten en zal daarom alle medewerking verlenen om een eventuele klacht op te lossen. Wanneer dit om welke reden dan ook niet mogelijk is binnen de bestaande relatie, dan zal hij zich te allen tijde neerleggen bij een uitspraak van de daartoe ingestelde klachtenbehandeling.
 • De houder van dit certificaat stelt zich open voor een intercollegiaal toetsingsprogramma ten behoeve van de kwaliteit. Deze toetsing zal de klinische mondgezondheid betreffen in combinatie met het medisch dossier bij die patiënten die dat wensen of daar geen bezwaar tegen hebben.