Parodontitis heeft een multifactoriële etiologie met een paropathogene microflora als primaire aanjager van het proces. De genetisch bepaalde afweerreactie heeft grote invloed op het verloop van het ziekteproces en de hoeveelheid weefselschade. Diagnostiek richt zich traditioneel op het vaststellen van reeds opgelopen schade met verdiepte pockets, aanhechtingsverlies en bloeding na sonderen. De pocketsonde is hierbij het aangewezen instrument.
Bepalen van genetische aanleg is weliswaar mogelijk, maar geeft alleen een risico inschatting en hoeft niet te betekenen dat parodontitis ook daadwerkelijk optreedt. Ook bacteriologische testen kunnen een voorspellende waarde hebben, maar worden vooral toegepast om de therapeutische koers te bepalen. Idealiter wil men over een testsysteem beschikken dat ziekteactiviteit vaststelt nog voordat weefselschade is opgetreden, niet invasief is en eenvoudig aan de stoel, point of care, is uit te voeren. Een nieuwe biochemische speekseltest, Periosafe, wordt geïntroduceerd voor snelle chairside diagnostiek en de potentie als screeningstest in de mondzorg, maar ook voor (para)medici wordt uitgebreid belicht. Op basis van de zelfde Periosafetest wordt de Implantsafe test ingezet voor vroegdiagnostiek van Peri-mucositis en Peri-implantitis.
Moleculaire tandheelkunde op basis van point of care testing op actief weefselafbraak, vast te stellen nog voordat het waarneembaar is, is anno 2019 heel goed mogelijk. Het opent een nieuw perspectief voor “personalized dentistry in private practice”.

Webinar: The Dutch Prevention Concept
Datum: dinsdag 10 september 2019
Sessies: 20.00 uur
Tijdsduur: 45 minuten
Spreker: Peter van der Schoor
Kosten: Gratis

Maximale inschrijving is 100. Dus vol = vol.

Alle Webinars worden digitaal vastgelegd en zijn daarna openbaar via www.komnederland.nl en andere distributiekanalen. Door uw deelname gaat u hiermee akkoord.

 

Bekijk hier

Laat een Reactie achter