Herman van Nouhuys geeft een korte Introductie en stand van zaken over contact met NZa. Het KOM is voortgekomen uit de visie van de SOH en wordt zo concreet gemaakt.

Hans Beekmans legt vervolgens het e.e.a. uit over hoe we door middel van het KOM kunnen komen tot contractvrijheid.

Voordat de Wet tarieven gezondheidszorg in werking trad (1986) bestond er contractvrijheid tussen tandarts en patiënt. Dat is de meest zuivere relatie. We hebben inmiddels met zowel andere wetgeving te maken als met de zorgverzekeraar, die ook als taak heeft de tandarts te controleren. De tandarts is nu een verlengstuk geworden van een systeem. Ook de patiënt is daaraan ondergeschikt. De negatieve gevolgen beginnen reeds zichtbaar te worden.
Om nu in aanmerking te kunnen komen voor contractvrijheid moet er voldaan worden aan een aantal eisen.

De NZa stelt dat er transparantie moet zijn ten aanzien van de prijs en de kwaliteit van de geleverde zorg. Bovendien moet er een zorgverzekeraar zijn die hierin mee wil gaan.

Om daar te komen heeft het KOM de volgende route bepaald:

  1. De gecertificeerde KOM-tandarts kan zich kwalificeren tot gekwalificeerd KOM-tandarts.
  2. Elke gekwalificeerde KOM-tandarts moet aan een aantal voorwaarden voldoen waaruit blijkt dat zijn handelen overeenkomt met wat hij beloofd heeft. Kwaliteit, duurzaamheid, een mooi en gezond gebit plus op termijn kostenbesparing komt dan zo tot uitdrukking.
  3. Een en ander moet zo duidelijk worden vastgelegd en gemonitord dat dit het vertrouwen kan opleveren bij een zorgverzekeraar en natuurlijk ook bij een patiënt.

Het bestand aan KOM-deelnemers moet groot genoeg zijn om deze visie ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Uit dat bestand kunnen zich dan een aantal deelnemers opgeven voor een speerpunt-pilot. Dat zijn dan de gekwalificeerde KOM-tandartsen (GKT-er).

Om GKT-er te kunnen zijn moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  1. Een videofilm van de praktijk en tandarts volgende een bepaald format.
  2. Het er op na houden van een op de GKT-er toegesneden orgbord aan de hand waarvan iedereen kan zien wat de processing is van bepaalde behandelingen maar ook van de praktijkorganisatie.
  3. Participeren in het monitoren van andere GKT-ers of voldaan wordt aan wat het orgbord aangeeft.
  4. Een patiënten-tevredenheidstoets volgens een bepaald format.
  5. Het voldoen van een jaarlijkse contributie, dat de GKT-er ook volwaardig lid maakt van de EAOM en hem recht geeft op juridische bijstand bij geschillen van ambtelijke aard.

De entreekosten (eenmalig) zijn samengesteld uit:

Kosten video 1.500,00
Kosten organisatieschema 2.000,00
Kosten per monitoring 1.250,00
Kosten geïndividualiseerd GKT-bord/logo 250,00

5.000,00

De jaarlijkse contributie voor een volwaardig EAOM-lidmaatschap moet nog worden vastgesteld.

Betalingen voor de video (Sander van Buel van VIP Media) en organisatieschema (Hanneke Pepers van Creatie maakt Alles) zullen rechtstreeks worden gefactureerd aan de desbetreffende GKT-er.

Omdat het project moet voldoen aan de eisen van de NZa, te weten het format van prestatiecode plus tarief, is de volgende optie een mogelijkheid:
De prestatiecode is MZ 1t tm xt. (MZ staat voor mondzorg en 1t staat voor een tijdsfactor).
Het tarief verschilt van de ene GKT-er ten opzichte van de andere GKT-er.

Declaratie kan er dan als volgt uitzien:
Declaratie wegens mondzorg zoals overeengekomen:

Datum MZ (evt. specificatie met NZa-prestatiecodes) Bedrag
01-02-2019 2t (C11, C13) € 100,-
01-03-2019 4t (V91,V30,4x MO3) € 200,-
01-04-2019 12t (R24 inclusief techniek en materiaal) € 600,-
01-05-2019 10t (R24 inclusief techniek en materiaal) € 500,-
TOTAAL €1.400,-

De specificatie behoeft niet meer creatief te zijn!
Verzekeraar kan a.d.h.v. codes uitkeren volgens de tarieven die de NZa hanteert. De rest is voor rekening patiënt. Sommige combinaties mogen niet maar kunnen wel worden gespecificeerd, bijvoorbeeld C11 en C13, want je hebt zowel een controle gedaan als een consult gegeven.
Mondzorg is dus de prestatie! Deze zorg heeft een prijs. Die verschilt van inhoud, van patiënt en van tandarts. Het moet transparant zijn. De specificatie plus het orgbord staan daar voor in, plus de tijdsfactor als indicatie.

Vervolgens is er gesproken over een te houden symposium voor tandartsen en patiënten.Donderdag 10 oktober (v.a. 18.30 uur) is daarvoor reeds gereserveerd.

Laat een Reactie achter