OPEN: Stel dat het Nederlandse zorgsysteem een gezicht heeft, hoe zou dat er dan uit zien?

Hoort u bij de minderheid? Gefeliciteerd! De meerderheid wordt nooit kampioen. De minderheid gaat voor kwaliteit en integriteit in de ruimste zin en dus voor het recht op onafhankelijkheid. Daar moet je wat voor over hebben.

Op maandag 7 juli j.l. heeft het KOM de film OPEN aangeboden aan de leden van de Vaste Kamercommissie van VWS. Met deze film wil het KOM een duidelijke boodschap overbrengen: “De belangrijkste waarden in de zorg zijn het recht op een onafhankelijke relatie tussen hulpvrager en hulpverlener, keuzemogelijkheden en de vrijheid om te kiezen”.

het KOM gaat voor kwaliteitsbeleid in de Nederlandse zorg, om te beginnen bij de tandheelkunde. Het huidige beleid schaadt vertrouwensrelaties, drijft de kosten op, speelt hulpverleners tegen elkaar uit en zet aan tot productie en oneigenlijk gebruik.

het KOM heeft een beleidsvisie ontwikkeld die deze waarden waarborgt en die eenvoudig kan worden ingevoerd. Deze visie is niet in het belang van o.a. overheidinstanties en zorgverzekeraars en kan alleen worden gerealiseerd met een massale inzet van zowel de tandheelkundige hulpverleners en de patiênt. Daarom is de SOH gestart met de petitie ´Mondigheid over eigen mond´.

Onderteken de petitie ´Mondigheid over eigen mond´ op Petities.nl!

Laat een Reactie achter