Waarde KOM-deelnemer,

Er komen vanuit het veld steeds meer verzoeken binnen met de vraag wie een goede tandarts is.
Als wij dan verwijzen naar de stellingen van het KOM-certificaat dat u getekend hebt dan zijn de reacties bijzonder positief. Zij kunnen dan zelf op de website zien waar zich KOM-tandartsen hebben gevestigd om alsdan een keus te maken.

Vanwege de nieuwe verscherpte privacywetgeving zijn wij verplicht om uw expliciete toestemming te vragen voor het publiekelijk maken van uw praktijkgegevens dan wel die gegevens die u ons daarvoor aanreikt ten behoeve van de KOM-website, te weten:

De URL van uw website
De NAW-gegevens van uw praktijkvestiging

In principe is iedereen bij machte om alle KOM-deelnemers in kaart te brengen. Dat neemt niet weg dat wij ook graag uw toestemming willen hebben om uw praktijkgegevens te mogen gebruiken als dat om zakelijke redenen dienstig kan zijn voor u en uw praktijk. Overigens zullen wij dat als het even kan altijd per geval van tevoren aan u vragen. Maar het zou fijn zijn als de diensten en producten voor KOM-deelnemers niet altijd via het KOM als organisatie hoeft te lopen. KOM heeft daar namelijk geen belang bij en u wel.

Hierbij de link voor het toestemmingsformulier.

Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons ook bekend. Deze zullen niet aan de openbaarheid worden prijsgegeven en zullen dan ook goed beveiligd zijn. Omdat wij bij uw inschrijving ook uw geboortedatum hebben gevraagd, maar deze niet nodig hebben dan alleen uw geboortejaar, zullen dag en maand worden doorgehaald.

Wij herinneren u er graag aan dat het duidelijk zichtbaar ophangen van uw certificaat en KOM-bord als mede het dragen van het KOM-speldje een zeer positief effect sorteert.

Hoe meer het KOM in beeld komt des te welkomer wordt het KOM voor zowel tandartsen als patiënten.

Het KOM-symposium te Baarn zal plaats vinden op vrijdag 5 oktober a.s. Houd die dag daarvoor vrij.
Allemaal samen komen is goed voor u en goed voor het KOM

Met hartelijke KOM-groet,

Hans Beekmans, voorzitter

Laat een Reactie achter