Waarde KOM-deelnemer,

In onze deelnemersbrief van 13 maart jl. hebben wij u algemene informatie gegeven die vrij standaard is. Gelet op wat de officiële beroepsorganisaties zeggen, en of gaan zeggen, willen we voor alle duidelijkheid de relatie van u als KOM-deelnemer en het bestuur (stichting KOM) nader duiden en dan specifiek met betrekking tot de Corona-problematiek.

Voor het bestuur bent u een zelfstandig gevestigd tandarts die vanwege zijn academische vorming vrij en onafhankelijk moet zijn om conform zijn beroepseed te kunnen handelen. Uiteraard zult u altijd afwegingen moeten maken met name als officiële instanties adviezen geven en of maatregelen opleggen.

Het KOM zelf zal dus nooit hele of halve directieven laten uitgaan naar haar deelnemers.

Voor het tijdelijk sluiten van de praktijk en of alleen zorg bieden als er sprake is van een spoedeisende hulpvraag zult u dus uw eigen afwegingen moeten maken.

Zal de instantie die van u verlangt de praktijk te sluiten ook de gevolgen daarvan voor zijn rekening nemen te aanzien van uw patiënten of zakelijke verplichtingen?

Uiteraard zult u te maken krijgen met de wens van zowel uw patiënten als uw personeel. Ook hier komt het aan op uw eigen verantwoordelijkheid.

Natuurlijk ligt het in de lijn om mee te bewegen met de officiële aanwijzingen. Toch is het belangrijk om kritisch te blijven en niet te verkrampen. KOM wil de huidige gezondheidsproblematiek zeker niet onderschatten, maar om gezond te blijven spelen ook andere factoren een rol. Vooralsnog is er geen uitzicht op hoelang de maatregelen van kracht blijven en of er nog zwaardere worden afgekondigd. Hoe moeten wij ons ‘gezondheid’ voorstellen als de samenleving in economisch opzicht volledig tot stilstand komt en dat is nu al voor heel veel bedrijven het geval.

Voor uw praktijkvoering geven wij u het volgende in overweging:

  1. Als we de WIP serieus nemen, is het Coronavirus dan zo veel besmettelijker dat de WIP daarin tekort schiet?
  2. Als u doelmatig handelt, voorkomt u juist spoedhulp. Als u zich lange tijd zou beperken tot spoedhulp zal het aantal spoedgevallen dus juist kunnen toenemen.
  3. Patiënten die spoedhulp nodig hebben vormen waarschijnlijk een veel hoger risico. Ze kunnen besmet zijn, maar om geholpen te worden zullen zij dit mogelijk verzwijgen.

Dit alles neemt niet weg dat het altijd goed is patiënten er op te wijzen dat er veel gedaan kan worden om de eigen weerstand te verhogen, dus niet alleen ten gunste van de mondgezondheid maar ook van de algemene gezondheid.
Lees HIER het verhaal over het gevolg van een vitamine- en mineralen tekort.
Lees HIER het verhaal van Dr. Rath – Let’s stop de virus! Let’s end the hysteria!

Bovendien vinden patiënten het fijn als ze goede en betrouwbare instructies krijgen om zich zelf te kunnen controleren op besmetting.

Het bestrijden van ziektes kost zeer zeker heel veel energie waarbij we nog maar moeten afwachten of de resultaten duurzaam zijn. Zowel de fysieke als psychologische afhankelijkheid neemt hierdoor alleen maar toe. Wij vinden het opmerkelijk dat er van officiële zijde nauwelijks of niets wordt gezegd over de mogelijkheid om de weerstand van de mensen te verbeteren. Als KOM dan iets zou moeten adviseren dan is het dat wel.

Tot zover.

Met collegiale groet,

Hans Beekmans
voorzitter KOM

INDIEN MOGELIJK: HELP ARTSEN IN UW BUURT AAN MONDKAPJES
EN BESCHERMBRILLEN

Laat een Reactie achter