1. Als u een contract met een zorgverzekeraar afsluit kunt u 10% meer rekenen voor wat u doet.
 2. Hebt u geen contract dan krijgt uw patiënt een lagere restitutie.
 3. U bent verplicht om aan uw patiënten kenbaar te maken of u een contract hebt met een zorgverzekeraar.
 4. Uw declaratie moet niet alleen het element nummer vermelden maar ook welke vlakken u daarvan hebt behandeld/gevuld.
 5. U dient aan te geven waarom u wat hebt geïndiceerd
 6. U moet aangeven of u concessies hebt moeten doen voor wat betreft de uitvoering en de materiaalkeuze.
 7. Bij behandelingen die meer dan €500 kosten dient u analoge foto’s te maken van voor en na de behandeling.
 8. Indien u een restauratie overmaakt moet u aangeven wat de levensduur is geweest van de oude restauratie.
  • Welke van de bovenstaande punten zijn inmiddels regel? Inderdaad punt 1 t/m 4.
  • Hebben deze punten de instemming van onze representatieve vertegenwoordigers?
  • Bent u op de hoogte van hun argumenten?

Zowel bij VWS als bij de NZa zijn de gevolgen van het gevoerde beleid bekend. De symptomen daarvan probeert zij nu te bestrijden.

Omdat KOM van mening is dat die middelen de kwaal zullen verergeren, zoeken wij naar oplossingen. Enerzijds om niet zo maar mee te buigen met de nieuwe regels anderzijds om het beleid in essentie te veranderen. Voor dat laatste heeft de SOH daar reeds haar visie over gegeven.

KOM stelt de patiënt niet centraal, maar voor KOM staat de patiënt centraal. Om die reden willen wij van u vragen of u zich kunt vinden in de tekst van onderstaande brief gericht aan de patiënt. Het wordt immers steeds moeilijker om integer te kunnen blijven.

Geachte patiënt,

De wetgever verplicht tandartsen hun patiënten mede te delen of zij een zorgcontract hebben met zorgverzekeraars.

Ik licht graag toe waarom ik met geen enkele zorgverzekeraar een zorgcontract zal afsluiten.
Alle prestaties en tarieven in de mondzorg worden door de overheid vastgesteld. Ik word geacht om mij te houden aan zowel mijn beroepseed als aan de wettelijke voorschriften. Geen enkele zorgverzekeraar kan en mag daar inbreuk op maken.

Van mij kan niet verwacht worden met elke zorgverzekeraar een zorgcontract aan te gaan, waarvan de inhoud verschilt en die mij dan toestaat om zelfs hogere tarieven te hanteren.
Teken ik zo’n contract niet dan zou u een lagere vergoeding krijgen.

Ik beschouw dit als een vorm van corruptie en chantage.

Als ik daarvoor zou wijken hoe zou u dan nog vertrouwen in mij kunnen stellen?

Ik geef u in overweging bezwaar te maken bij uw zorgverzekeraar.

Met vriendelijke groet,

Uw tandarts

KOM zal zich in ieder geval richten tot VWS met de vraag in hoeverre deze regel niet in strijd is met behoorlijk bestuur.

U kunt HIER aangeven of u instemt met de voorbeeldtekst en of u daar gebruik van gaat maken.

Tot zover.

Met collegiale groet,

KOM bestuur

Laat een Reactie achter